Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА

ОТКРИЙ КРИМИНАЛИСТА В ТЕБ

Предстоящи курсове

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Курс за обучение по: КРИМИНАЛИСТИКА (Способи на доказване)

За лектора:

Проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ е декан на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“. Работил е в криминална полиция, бил е началник на сектор в НИКК-МВР, ректор и ръководител катедра в АМВР. Участвал е и като научен кунсултант на следствието при разкриване на престъпления с неизвестен извършител. Автор е на над 100 научни публикации (монографии, учебни пособия, студии и статии) по проблемите на разкриването, разследването и предотвратяването на престъпления. Удостоен е с награда „Варна“ за монографията „Курс по криминалистика“. Упражнява адвокатска професия.

Курс за обучение на тема: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ФОНОСКОПНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 Обучението дава знания за същността на фоноскопната идентификация /чрез човешкия глас, както и на различни звуци/ и запознава обучаемите с основните методи, технически средства и използваните аналитични подходи при извършването на съдебни фоноскопни експертизи.  

     Предназначението на курса е обучаемите да придобият задълбочени знания по теоретичните въпроси на фоноскопните експертизи и практически умения свързани с организацията, методиката и техническите средства за тяхното извършване. Знанията в тази насока намират приложение, както в досъдебното, така и в съдебното производство по наказателните и граждански дела.

Курс за обучение по: МЕТОДИКА НА СЪДЕБНО-ПСИХИАТРИЧНАТА ЕКСПЕРТИЗА

Експертизите на психичното състояние и в частност съдебнопсихиатричната експертиза е много важно доказателство в която и да е от правните процедури – наказателен, граждански, административен процеси, пряко свързана е с въпросите за медицинската принуда. Чрез компетентните анализи на вещото лице може да се постигне справедливо съдебно решение и в най-трудни и сложни дела, както и напротив. Курсът изяснява базисните теоретични области и най-съществените практични проблеми на съдебната психиатрия.

КРИМИНАЛИСТИКА

ЕКИП

БЛОГ

ПОЧЕТЕН ЧЛЕН

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС

ИДЕЯТА

Клуб на криминалиста е създаден през месец февруари 2021г. след  обучение по профилиране на неизвестни извършители на престъпления, което беше проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета.
Ние  сме общност,  психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети, която има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика,
допълнителната подготовка на студентите и поддържането на взаимоотношения с опитни професионалисти в областта на Криминалистиката.
Организираме обучения и допълнителни курсове по криминалистиката и научните изследвания за студенти.
Популязираме сред широката общественост науката Криминалистика и нейното практическо приложение при разследване и извършване на експертизи.
Подпомагаме развитието на научни изследвания в сферата на Криминалистиката, с цел откриване на новости и обогатяване на вече придобитите знания.
Развиваме връзки със сродни национални и международни организации.

Свържете се с нас

kriminalisti.bg@gmail.com

Последвайте ни