КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА

@ Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

ОТКРИЙ КРИМИНАЛИСТА В ТЕБ

КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА

@ Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

ОТКРИЙ КРИМИНАЛИСТА В ТЕБ

За криминалистиката

Познаването на основните етапи в развитието на криминалистиката помага да се разбере по-добре нейната роля в борбата с престъпността, както произхода й, тенденциите и нейното развитие.
Възникването на криминалистичните методи, средства и техники е неразривно свързано с правораздаването, следствената, детективската и експертната дейност. 

За Клуб на криминалиста

„Клубът на криминалиста“ е създаден през месец февруари 2021г. след изключително успешното обучение по профилиране на неизвестни извършители на престъпления. То се проведе от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. 

В обучението се включиха активно над 160 представители от различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети. Участниците се обединиха около идеята да продължат да общуват помежду си в различни области, свързани с Криминалистиката.
Клуб на криминалиста създаваме условие за допълнително развитие и разбиране към криминалистиката, като организираме семинари, онлайн обучения за студентите с експерти доказани в областта на криминалистическата наука.

Повече Още
Scroll to Top