Книгите са най-тихите и постоянни приятели, те са най-достъпните и най-мъдрите съветници и най-търпеливите учители

За автора

Йонко Кунчев е завършил специалностите „Право” и „Управление на обществения ред”. Университетски преподавател от 2000 г. В момента е декан на ЮФ във ВСУ „Ч. Храбър“ във Варна. Академичен и научен растеж: доктор (1986); доцент (1994); д-р на юридическите науки (2000) с дисертация на тема „Събиране и оценка на информацията за неизвестния извършител в началния етап на разследването”; професор (2004). Научна специалност: наказателен процес, криминалистика, съдоустройство и прокурорски надзор. В Академия на МВД в Москва  е с дисертация за степен доктор на науките на тема „Криминалистическо познание на престъплението”. Ръководни административни длъжности: ръководител на секция „Противодействие на криминалната престъпност”  (НИКК-МВР 1990),ъководител на сектор „Противодействие на престъпността” (1993),ектор на Академията на МВР (1995); ръководител на катедра „Наказателно-правни науки” в Академия на МВР (1998); зам.-декан на Юридическия факултет на Пловдивски университет; специализации в чужбина: Русия, Германия, Англия, Холандия.

Свържете се с нас

kriminalisti.bg@gmail.com

Последвайте ни