КОРПУС НА ПОЕМНИТЕ ЛИЦА

„Корпус на поемните лица“ е създаден от студенти към Варненски свободен университет “ Черноризец Храбър“, с цел прякото им участие в извършването на първоначалните процесуални действия на местопризшествия или последващи действия.
Това е възможност, която се открива пред обучаемите студенти непосредствено да присъстват на част от онези действия, които изучават теоритично в дициплини като Криминалистика и Наказателно процесуален кодекс. Тяхното присъствие се оценява от разследващите органи , като несъмнено те дават допълнителни практически знания на тези студенти, които са решили да се реализират в наказателно правните науки.

Свържете се с нас

kriminalisti.bg@gmail.com

Последвайте ни