Кои сме ние

Клуб на криминалиста е общност, създадена към Варненски свободен университет ” Черноризец Храбър”, която има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.
В тази общност участват представители от различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети.

Организираме обучения и допълнителни курсове по криминалистиката и научните изследвания за студенти

Подпомагаме развитието на научни изследвания в сферата на Криминалистиката, с цел откриване на новости и обогатяване на вече придобитите знания.

Популязираме сред широката общественост науката Криминалистика и нейното практическо приложение при разследване и извършване на експертизи.

Създаваме връзки със сродни национални и международни организации.

МИСИЯ НА КЛУБА

Клуб на криминалиста има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.

БИБЛИОТЕКА НА

КРИМИНАЛИСТА

МУЗЕЙ НА

КРИМИНАЛИСТА

ПОПИТАЙ НИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ