ЗНАЧЕНИЕТО НА ТАТУИРОВКАТА КАТО МОДЕН КАПРИЗ ИЛИ “ВИЗИТКА” ЗА ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ

Особените белези представляват отклонение от нормалния строеж или състояние на елемент от човешката външност. Криминалистиката проявява особен интерес към тях, тъй като се срещат рядко и носят висока идентификационна стойност. Те играят ключова роля при издирването на безследно изчезнали лица и разпознаването на трупове с неустановена самоличност. Важно място в групата на особените белези заемат…

ЗНАЧЕНИЕТО НА ТАТУИРОВКАТА КАТО МОДЕН КАПРИЗ ИЛИ “ВИЗИТКА” ЗА ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ Read More »