ЗА НАС

„Клуб на криминалиста“ е създаден през месец февруари 2021г. след курс за "Профилиране на неизвестни извършители на престъпления" воден от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. В обучението се включихме активно над 160 представители от различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети. По време на обучението участниците се обединихме около идеята да продължим да общуваме помежду си в различни области, свързани с Криминалистиката.

Често задавани въпроси

"Клуб на криминалиста" е общност, създадена към Варненски свободен университет " Черноризец Храбър", която има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.
В тази общност участват представители от различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници от други университети.

- Съдейства при организиране на мероприятия - обучения, конференции, семинари, научни сесии и др.;
- Създава и реализира  собствени инициативи с цел популизиране на науката криминалистика и нейното практическо приложение  при извършване на експертизи;
- Организиране на дискусии, дебати и обсъждания;

 

 

,,Клуб на криминалиста‘‘ има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.

,,Клубът на криминалиста‘‘ е създаден от преподаватели, студенти, както и възпитаници на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Инициативата възниква след семинар по профилиране на неизвестни извършители на престъпления, воден от декана на Юридическия факултет на ВСУ - проф. д.ю.н. Йонко Кунчев.

error: Content is protected !!