Ние, членовете на ,,Клуб на криминалиста‘‘, сме обединение на студенти от различни Университети, служители на МВР, психолози, педагози, социални работници и професионалисти от всички сфери на обществения живот. Искаме да популяризираме Криминалистиката и да разработим нови идеи, свързани с нея, които да подпомогнат науката и практиката.

Видео истории

Истории в снимки

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

© KRIMINALISTI.BG

error: Content is protected !!