За Клуб на криминалиста

За нас

Клуб на криминалиста е създаден през месец февруари 2021г. след  обучение по профилиране на неизвестни извършители на престъпления, което беше проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета.
Ние  сме общност,  психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети, която има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика,
допълнителната подготовка на студентите и поддържането на взаимоотношения с опитни професионалисти в областта на Криминалистиката.
Организираме обучения и допълнителни курсове по криминалистиката и научните изследвания за студенти.
Популязираме сред широката общественост науката Криминалистика и нейното практическо приложение при разследване и извършване на експертизи.
Подпомагаме развитието на научни изследвания в сферата на Криминалистиката, с цел откриване на новости и обогатяване на вече придобитите знания.
Развиваме връзки със сродни национални и международни организации.

Свържете се с нас

kriminalisti.bg@gmail.com

Последвайте ни