лого

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 

КАБИНЕТ ПО ТАКТИКА И МЕТОДИКА НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

КАБИНЕТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА

Медиите за нас

Откриха кабинета по криминалистика във Варненски свободен университет

Модерно оборудван кабинет по криминалистика и съдебни експертизи се откри днес във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Кабинетът беше официално открит от проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“. На откриването присъстваха зам.-ректорът на ВСУ проф. Павел Павлов, деканът на Юридическия факултет на ВСУ проф. Петър Христов, ръководителят на Катедра „Правни науки“ къв ВСУ проф. д.ю.н. Боян Станков, проф. д.ю.н. Костадин Бобев, дългогодишен директор на Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК)

медия

ВСУ откриват кабинет по криминалистика

Модерно оборудван кабинет по криминални и съдебни експертизи ще се открие утре във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Това обявиха от висшето училище.

В кабинета ще се обучават студентите от единствената в България магистърска програма по съдебни експертизи, обясни деканът на Юридическия факултет- проф. Петър Христов. Той обясни, че практически занятия в новото звено ще имат и магистрите от новите специалности „Частни детективски дейности“