Настоятелство

ПрезидентВСУ

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова

Почетен член

Председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“

ДеканВСу

Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев

Председател на Настоятелствотo

Декан на Юридически факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

ПреподавателВСУ

Доц. д-р Красимир Иванов

Член на Настоятелството

Ръководител на катедра „Психология” във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

ПредодавателВСУ

Доц. д-р Станислава Минева

Член на Настоятелството

Научен секретар  Катедра Сигурност и Безопасност във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

aleksandra angelova

Ас. Александра Ангелова

Член на Настоятелството

Асистент по криминалистика 

Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“