Управителен съвет

1

Алекс Маринов

Председател на УС

2

Мариа Китова-Петрова

Зам. - председател на УС

3

Даяна Митева

Зам. - председател на УС

4

Габриела Георгиева

Член на УС

Стела Станчева

Член на УС

Владимир Красенов

Член на УС

Таня Христова

Член на УС

Член на УС

7

Искра Петрова

Член на УС