Правни науки
Виж повече
Магистър по съдебни криминалистически експертизи
Вижте повече

Юридически факултет

В условията на световното рисково общество, проблемите за сигурността на света, страната, града, квартала, в който живеем и за безопасните условия на труд, развлечение и почивка поставят университетите пред предизвикателството да подготвят нов тип специалисти – способни да защитават надеждно гражданите, обществото и държавата.

Университетското образование в сферата на сигурността все повече става „безалтернативно“. ВСУ „Черноризец Храбър“ е първият български университет, който започна и продължава успешното развитие на специалности, в които се подготвят кадри за националната и корпоративна сигурност и за защита от бедствия и аварии. Уверен съм, че не само непрекъснато ще усъвършенстваме качеството на учебния процес и научните изследвания, но и още дълго време ще запазим преднината, която ни отличава от останалите български университети, тръгнали след нас по трудния, но увлекателен път да създават кадри с висше образование, които да са способни да осигурят сигурност и безопасност в съвременния свят, изпълнен с неизвестности и рискове.

Добавете тук текста на заглавието

Това е заглавието

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Това е заглавието

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Това е заглавието

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Това е заглавието

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor