Клуб на Криминалиста към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ направи демонстрации в зоната за наука на Летище Варна.

16/04/2022

Клуб на Криминалиста към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" направи демонстрации в зоната за наука на Летище Варна. Членовете на Клуба представиха няколко метода, използвани в разследването и разкриването на престъпления и разкриха интересни детайли от работата на Криминалиста и заинтересуваха не само големите, но и най-малките гости на събитието!

error: Content is protected !!