За нас

„Клубът на криминалиста“ е създаден през месец февруари 2021г. след изключително успешното обучение по профилиране на неизвестни извършители на престъпления. То беше проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. В обучението се включиха активно над 160 представители от различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети. Участниците се обединиха около идеята да продължат да общуват помежду си в различни области, свързани с Криминалистиката.
Участници
Членовете на ,,Клуба на криминалиста‘‘ са 80 човека, от които юристи, психолози, експерти, професори, докторанти, както и студенти в различни специалности от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ и други.
Визия
Ние, членовете на ,,Клуб на криминалиста‘‘, сме обединение на студенти от различни ВУЗ-ове, служители на МВР, психолози, педагози, социални работници и професионалисти от всички сфери на обществения живот. Искаме да популяризираме Криминалистиката и да разработим нови идеи, свързани с нея, които да подпомогнат науката и практиката.

Дейности
Дейността е насочена към студенти от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и други университети, служители на МВР, разследващи органи, психолози, вещи лица, както и за всички останали, проявяващи интерес към криминалистическата наука.

Партньори