За Клуб на криминалиста

Клуб на криминалиста е създаден през февруари, т.г., след изключително успешното обучение за профилиране на неизвестни извършители на престъпления. То беше проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. 

„Клуб на криминалиста“ има за цел да популяризира криминалистиката в България и нейното приложение, в следствената и експертната практика.

Ние, членовете на „Клуб на криминалиста“, сме обединение на студенти от различни ВУЗ-ове, служители на МВР, психолози, педагози, социални работници и професионалисти от всички сфери на обществения живот. 

Всички имаме една обща страст – КРИМИНАЛИСТИКАТА .
Дейността е насочена към студенти от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и други университети, служители на МВР, разследващи органи, психолози, вещи лица, както и за всички останали, проявяващи интерес към криминалистическата наука.

Работата на „Клуб на криминалиста“ обхваща:

Обучения в областта на разкриването и разследването на  престъпления.
Обмен на практически опит.
Популяризиране на иновации в областта на криминалистиката.
Участие в проекти.
Научни изследвания в сферата на криминалистиката, с цел откриване на новости и обогатяване на вече придобитите знания.
Информационни кампании по обществено значими теми.