Обща информация

За нас

„Клубът на криминалиста“ е създаден през февруари т.г. след изключително успешното обучение за профилиране на неизвестни извършители на престъпления, проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. В обучението активно се включиха над 160 представители на различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети. Участниците се обединиха около идеята да продължат да общуват помежду си в различни области, свързани с криминалистиката. 

Клуб на криминалиста има за цел да популяризира криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.

Дейността е насочена към студенти от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и други университети,служители на МВР, разследващи органи, психолози, вещи лица, както и за всички останали проявяващи интерес към криминалистическата наука.

Ние, членовете на Клуб на криминалиста , сме обединение на студенти от различни ВУЗ-ове, служители на МВР, психолози, педагози, социални работници и професионалисти от всички сфери на обществения живот, с една обща страст – КРИМИНАЛИСТИКАТА .

Дейност

Обучения в областта на разкриването и разследването на  престъпления.

Обмен на практически опит.

Популяризиране на иновации в областта на криминалистиката.

Участие в проекти.

Научни изследвания в сферата на криминалистиката, с цел откриване на новости и обогатяване на вече придобитите знания.

Информационни кампании по обществено значими теми .

Управителен орган

ПРОФ.АННА НЕДЯЛКОВА

Проф. д.и.н.АННА НЕДЯЛКОВА

Председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“

ПОЧЕТЕН ЧЛЕН

проф.ЙОНКО КУНЧЕВ

Проф. д.ю.н.Йонко Кунчев

Декан на Юридическия факултет във ВСУ „Черноризец Храбър“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

StM

Доц. д-р Станислава Минева

Научен секретар - Катедра Сигурност и Безопасноствъв ВСУ „Черноризец Храбър“

ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

ДОЦ.КРАСИМИР ИВАНОВ

Доц. д-р Красимир Иванов

Ръководител катедра психология във ВСУ „Черноризец Храбър“

ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

АС.АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА

Александра Ангелова

АСИСТЕНТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА ВЪВ ВСУ „Черноризец Храбър“

ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

АЛЕКС МАРИНОВ

Алекс Маринов

Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър" със специалност ,,ППООР''.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА

Габриела Георгиева

Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър" със специалност ,,Психология"

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ДАЯНА МИТЕВА

Даяна Митева

Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър"магистър по ,,Право"

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СТЕЛА СТАНЧЕВА

Стела Станчева

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски" със специалност "Право"

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ВЛАДИМИР КРАСЕНОВ

Владимир Красенов

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски" със специалност "Право",

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ТАНЯ ХРИСТОВА

Таня Христова

Висшето училище по сигурност и икономика със специалност "Криминалистика"

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

МАРИА КИТОВА-ПЕТРОВА

Мариа Китова-Петрова

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" спец. "ППООР-Криминалистика" и "Право"

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ИСКРА ПЕТРОВА

Искра Петрова

Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър" - изучава ''Съдебни криминалистически експертизи''

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ