Клуб на Криминалиста към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ направи демонстрации в зоната за наука на Летище Варна.

16/04/2022 Клуб на Криминалиста към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ направи демонстрации в зоната за наука на Летище Варна. Членовете на Клуба представиха няколко метода, използвани в разследването и разкриването на престъпления и разкриха интересни детайли от работата на Криминалиста и заинтересуваха не само големите, но и най-малките гости на събитието!