Станете част от Клуб на криминалиста

Бланка

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Условия за членство

 

  • Членуването в „Клуб на криминалиста“ се осъществява на доброволен принцип.
  • Кандидатите за членове подават писмено заявление до Управителния съвет (УС). В заявлението се декларира съгласие с разпоредбите на Устав на „Клуб на криминалиста“.
  • Членството в Сдружението е доброволно. 
  • То може да бъде пълноправно и почетно.
  • Членството в Клуба на Криминалиста е с ограничен достъп.
  • Пълноправно членство се придобива с решение на управителен съвет или по облекчена процедура.
  • Членовете на Клуба се задължават, във всичките си действия, да съдействат за развитието на клуба и утвърждаването му като авторитетна организация.
  • Членството се удостоверява с притежанието на персонална членска карта.

Права на членовете на Клуба

1.Да участват в органите на „Клуба на Криминалиста“.
2. Да гласуват при вземане на решения, да избират и да бъдат избирани.
3. Да изискват и предоставят информация за дейността на Клуба.
4. Да участват в дейността на Клуба и работят за осъществяване на целите на Клуба.
5. Да правят предложения и допълнения в дневния ред, до 3 дни преди датата на свикване на Общото събрание.

Задължения на членовете на Клуба

1.Да спазват вътрешните правила и Устава Клуба.
2. Да съдействат активно за изпълнението на целите и задачите на Клуба.
3. Да заплащат годишен членски внос в размер, определен от Управителния съвет.