16/04/2022

Как се откриват и изземват следи от ръце? 🤖Как се създава фоторобот на човек по признаци от външността му? 🔬Как се извършват криминалистически микроскопски изследвания? 🔎Разкрийте отговорите на тези въпроси тази събота от 13ч., лично от членовете на Клуб на Криминалиста на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", участници в Muzeiko гостува на Летище Варна, в Деня на Българската конституция и професионален празник на юристите в страната - 16 април