КОРПУС НА ПОЕМНИТЕ ЛИЦА

КОРПУС НА ПОЕМНИТЕ ЛИЦА ВЕЧЕ И В ПЛОВДИВ

36 СТУДЕНТИ НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ СТАВАТ ПОЕМНИ ЛИЦА

pismo

ЗА НАС

Корпус на поемните лица е създаден по инициатива на членовете на "Клуб на криминалиста", създаден към Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Цел на Корпуса е да оказва съдействие на органите на реда при провеждане на действията по разследването – оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствени експерименти, когато възникват трудности за привличане на поемни лица.

КАКВО Е "ПОЕМНО ЛИЦЕ"?

Поемното лице присъства при провеждане на оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствен експеримент в досъдебното производство (чл.137,ал.1 НПК). Тяхната функция е да наблюдават извършването на съответното действие по разследването и да подпишат протокола за неговото провеждане. Присъствието на поемното лице при провеждане на действия по разследването в досъдебното производство е необходимо условие за неговата законност. В противен случай установените при разследването факти не могат да доказателствено значение. Поемното лице се избират от органа, извършващ съответното действие по разследването, между лица, които нямат друго процесуално качество и не са заинтересовани от изхода на делото (чл.137, ал.2 НПК). Поемното лице е потенциален свидетел – ако възникне необходимост може да бъдат призован на разпит, за да даде показания за начина на провеждане на действията по разследването на които са присъствали. Органът, който извършва съответното действие по разследването, е длъжен да запознава поемните лица с техните права и задължения.

ВАРНА

ПЛОВДИВ

error: Content is protected !!