клуб на криминалиста

открий криминалиста в теб

vfu_logo

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Членство

Членуването във КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА се осъществява на доброволен принцип.

Кандидатите за  членове подават писмено заявление до Управителния съвет (УС). В заявлението се декларира съгласие с разпоредбите на Устава на Клуб на КРИМИНАЛИСТА.

Членството в Сдружението е доброволно. То може да бъде пълноправно и почетно.

Членството в Клуба на Криминалиста е с ограничен достъп.

Пълноправно членство се придобива с решение на управителен съвет или по облекчена процедура.

Членовете на Клуба се задължават във всичките си действия да съдействат за развитието на клуба и утвърждаването му като авторитетка организация.

Членството се удостоверява с притежанието на персонална членска карта.

Членовете на Клуба имат следните права:

 1. Да участват в органите на Клуба на Криминалиста.
 2. Да гласуват при вземане на решения, да избират и да бъдат избирани
 3. Да изискват и предоставят информация за дейността на Клуба
 4. Да участват в дейността на Клуба и работят за осъществяване на целите на Клуба
 5. Да правят предложения и допълнения в дневния ред, до 3 дни преди датата на свикване на Общото събрание

 

Членовете на Клуба имат следните задължения:

 1. Да спазват вътрешните правила и Устава Клуба
 2. Да съдействат активно за изпълнението на целите и задачите на Клуба
 3. Да заплащат годишен членски внос в размер, определен от Управителния съвет.

За да може да бъде спечелено и запазено уважението, необходимо по осъществяването на целите на Клуба, членовете на същия следва да бъдат:

1.Независими и обективни, да не се поддават на чуждо въздействие и външен натиск;

 1. Почтени и открити, за да изграждат отношенията си на основата на доверието и добрите нрави;
 2. Отговорни в действията и решенията си;
 3. Изпълняват коректно и добросъвестно своите задължения и ангажименти;
 4. Използват вътрешна информация само при и по повод изпълнение на дейност, свързана с Клуба.
 5. С действията си да не опетняват Клуба, неговите органи, дейността или отделни членове.

kriminalisti.bg