КОРПУС НА ПОЕМНИТЕ ЛИЦА ВЕЧЕ И В ПЛОВДИВ

03.12.2022

На 01.12.2022 година бе дадено началото на проект ,,Корпус на поемните лица” към ,,Клуб на криминалиста” на територията на град Пловдив.
На събитието присъстваха директорът на Областна дирекция на МВР Пловдив – Васил Костадинов, районния прокурор на град Пловдив Чавдар Грошев, заместник-районния прокурор Атанас Илиев, началник на отдел ,,Разследване” Светла Пендова, ръководителят на следствието, доц. д-р Даниела Дончева – декан на Юридическия факултет на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски”, проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър”, както и студенти от Пловдивския университет.
Официално бе дадено началото на тясно сътрудничество между студентите, включени в ,,Корпус на поемните лица” и ОД на МВР, град Пловдив. Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев връчи списък от 45 студенти, изявяващи желание да съдействат при провеждане на действия по разследването – оглед, претърсване, изземване, разпознаване и всички следствения действия, при които възникнат трудности при привличането на поемни лица.
На всички участници бяха връчени ,,Наръчник на поемното лице” и значка.
От името на Управителния съвет и от името на проф. д.ю.н. Йонко Кунчев изказвамe искрени благодарности към директорът на ОД на МВР, град Пловдив, че откликнаха радушно на нашето желание за сътрудничество!
error: Content is protected !!