започна курсът Профилиране на неизвестни извършители на престъпления към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър

28.01.2023

В онлайн аудиторията на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ при огромен интерес започна курсът Профилиране на неизвестни извършители на престъпления (криминалистически и психологически аспекти). В него участват над 200 души от България, Великобритания, Швейцария, Австрия, Германия, Гърция, Кипър, Дания, Обединените арабски емирства.
Курсът се води от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и Тодор Тодоров и Велина Владимирова – криминални психолози. В продължение на пет дни лекторите ще представят теоретичните и практически аспекти на изграждане на профил на неизвестен извършител чрез прилагане на криминалистически и психологични методи. Участниците ще направят тренинг за изготвяне на профили на неизвестни извършители на убийства въз основа на реални казуси от практиката.
На 10 февруари започва Курс: Криминалистика (Действия по разследването). Очакваме Ви!
error: Content is protected !!