Новини

news4

КЛУБЪТ НА КРИМИНАЛИСТА ВЕЧЕ С УСТАВ И СЪС САЙТ

22/04/2021

Новоучреденият „Клуб на криминалиста“ към Варненския свободен университет прие вчера Устав на организацията. Клубът вече има и Управителен съвет, в който членуват представители на различни университети, с различен професионален и личностен профил, които са свързващото звено между академичната и професионалната общност. За почетен член на клуба бе избрана проф. д.ик.н. Анна Недялкова – Председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“…

Повече информация

Проф. Йонко Кунчев, декан на Юридическия факултет...

02/03/2021

Курс за профайлъри във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ предизвика огромен интерес сред работещи експерти и студенти. Какви качества трябва да притежават кандидатите за следователи и разследващи полицаи, защо понякога престъпници остават ненаказани, а деянията им – недоказани, навлизат ли новите технологии в работата на родните криминалисти, разговаряме с проф. д. ю. н. Йонко Кунчев, ръководител на курса и декан на Юридическия факултет във ВСУ

Повече информация

Клуб на криминалиста създадоха във Варненския ...

08/02/2021

Клуб на криминалиста са създали преподаватели, студенти и психолози,както и бивши възпитаници на Варненския свободен университет във Варна. Инициативата е възникнала след семинар в учебното заведение по създаване на профил на неизвестен извършител на престъпление, проведен от декана на юридическия факултет проф.д-р на юридическите  науки  Йонко Кунчев-съобщи Алекс Маринов – студент  в  специалност  „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“…

Повече информация

Участници в курс за профайлъри, организиран от Юридическия...

04 /02/2021

При огромен интерес премина първият от серията курсове, организирани от Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Над 160 участници се включиха в курса „Профилиране на неизвестни извършители на престъпления“, воден от проф.д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на факултета и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. Проф. Кунчев е и автор на монографията „Курс по криминалистика“, която вече излезе в два тома, а предстои…

Повече информация