Юридически факултет

Програми, след завършено средно образование

Защита на националната сигурност (Р, З)

Защита на националната сигурност (Р, З)

Вижте повече

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Р, З)

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Р, З)

Вижте повече

Магистърски програми

Митническо разузнаване и разследване (З)

Митническо разузнаване и разследване (З)

Вижте повече

Съдебни криминалистически експертизи (З)

Съдебни криминалистически експертизи (З)

вижте повече

Съдебни икономически експертизи (З)

Съдебни икономически експертизи (З)

вижте повече

Съдебни компютърно-технически експертизи (З)

Съдебни компютърно-технически експертизи (З)

вижте повече

Съдебни пожаро-технически експертизи (З)

Съдебни пожаро-технически експертизи (З)

вижте повече

Съдебни психологически експертизи (З)

Съдебни психологически експертизи (З)

вижте повече

Съдебни строително-технически експертизи (З)

Съдебни строително-технически експертизи (З)

вижте повече

Интелигентни системи за сигурност (З)

Интелигентни системи за сигурност (З)

вижте повече

Национална и социетална сигурност (З)

Национална и социетална сигурност (З)

вижте повече

Международно право и сигурност (З)

Международно право и сигурност (З)

вижте повече

Юридическо прогнозиране и оценка на въздействието (З) BG

Юридическо прогнозиране и оценка на въздействието (З) BG

вижте повече

Професионално направление "Психология"

Психология и психопатология на развитието (Р)

Психология и психопатология на развитието (Р)

Приложна психология (Р)

Приложна психология (Р)

Психологично консултиране (Р)

Психологично консултиране (Р)