"КОРПУС НА ПОЕМНИТЕ ЛИЦА"

Поемните лица присъстват при провеждане на оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствен експеримент в досъдебното производство (чл.137,ал.1 НПК). Тяхната функция е да наблюдават извършването на съответното действие по разследването и да подпишат протокола за неговото провеждане. Присъствието на поемните лица при провеждане на действия по разследването в досъдебното производство е необходимо условие за неговата законност. В противен случай установените при разследването факти не могат да доказателствено значение. Поемните лица се избират от органа, извършващ съответното действие по разследването, между лица, които нямат друго процесуално качество и не са заинтересовани от изхода на делото (чл.137, ал.2 НПК). Поемните лица са потенциални свидетели – ако възникне необходимост може да бъдат призовани на разпит, за да дадат показания за начина на провеждане на действията по разследването на които са присъствали. Органът, който извършва съответното действие по разследването, е длъжен да запознава поемните лица с техните права и задължения.