КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС

,,Клуб на криминалиста‘‘ има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.

КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА

КОРПУС НА ПОЕМНИТЕ ЛИЦА

,,Клуб на криминалиста‘‘ има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.

НАД

0
ЧЛЕНОВЕ

ОРГАНИЗИРАМЕ

Организираме обучения и допълнителни курсове по криминалистика и научни изследвания за студенти.

ПОПУЛИЗИРАМЕ

Популялизираме сред широката общественост науката Криминалистика и нейното практическо приложение при извършване на експертизи.

ОТКРИВАМЕ

Подпомагаме развитието на научни изследвания в сферата на Криминалистиката, с цел откриване на новости и обогатяване на вече придобитите знания.

СЪЗДАВАМЕ

Създаваме връзки със сродни национални и международни организации.

Виктор Стоянов

Клуб на криминалиста

Гергана Атанасова

Клуб на криминалиста

Елеонора Екимова

Клуб на криминалиста

Често задавани ???

"Клуб на криминалиста" е общност, създадена към Варненски свободен университет " Черноризец Храбър", която има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.
В тази общност участват представители от различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници от други университети.

- Съдейства при организиране на мероприятия - обучения, конференции, семинари, научни сесии и др.;
- Създава и реализира  собствени инициативи с цел популизиране на науката криминалистика и нейното практическо приложение  при извършване на експертизи;
- Организиране на дискусии, дебати и обсъждания;

 

 

,,Клуб на криминалиста‘‘ има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.

,,Клубът на криминалиста‘‘ е създаден от преподаватели, студенти, както и възпитаници на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Инициативата възниква след семинар по профилиране на неизвестни извършители на престъпления, воден от декана на Юридическия факултет на ВСУ - проф. д.ю.н. Йонко Кунчев.

ОТКРИЙ КРИМИНАЛИСТА В ТЕБ!

Адрес:

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 
България, Варна 9007, к.к. Чайка, ул „Янко Славчев“ 84 
Телефон: 0876/ 753 888
e-mail: klubnakriminalista@gmail.com

© Copyright Powered by KRIMINALISTI.BG

error: Content is protected !!