Представяне

Клуб на криминалиста е общност, създадена от студенти към Варненски свободен университет ” Черноризец Храбър”, която има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.

Ние сме общност създадена
за допълнителната подготовка на студентите, и сме посветени на развиването и поддържането на взаимоотношения с опитни професионалисти в областта на Криминалистиката.

Организираме обучения и допълнителни курсове по криминалистиката и научните изследвания за студенти.
Популязира сред широката общественост науката Криминалистика и нейното практическо приложение при разследване и извършване на експертизи.
Подпомага развитието на научни изследвания в сферата на Криминалистиката, с цел откриване на новости и обогатяване на вече придобитите знания.
Развива връзки със сродни национални и международни организации.

Блог

Адрес

error: Content is protected !!