КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА

 • ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  Курс за обучение по: ВИДЕОАНАЛИЗ И ЛИЦЕВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 • ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  КОНСУЛТАЦИИ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ ЗА КАНДИДАТИ В КОНКУРСИ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ

 • КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА

  КОРПУС НА ПОЕМНИТЕ ЛИЦА

 • ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА

  Медиите за нас

  ХАРЕСАЙ КОМЕНТИРАЙ СПОДЕЛИ

  POPULAR
  Group-353-1536x128

  "Клуб на криминалиста" е общност, създадена към Варненски свободен университет " Черноризец Храбър", която има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.
  В тази общност участват представители от различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници от други университети.

  - Съдейства при организиране на мероприятия - обучения, конференции, семинари, научни сесии и др.;
  - Създава и реализира  собствени инициативи с цел популизиране на науката криминалистика и нейното практическо приложение  при извършване на експертизи;
  - Организиране на дискусии, дебати и обсъждания;

   

   

  ,,Клуб на криминалиста‘‘ има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика.

  ,,Клубът на криминалиста‘‘ е създаден от преподаватели, студенти, както и възпитаници на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Инициативата възниква след семинар по профилиране на неизвестни извършители на престъпления, воден от декана на Юридическия факултет на ВСУ - проф. д.ю.н. Йонко Кунчев.

  Group-354

  © Copyright Powered by KRIMINALISTI.BG

  error: Content is protected !!