Клуб на криминалиста

,,Клуб на криминалиста‘‘ има за цел да популяризира Криминалистиката в България и нейното приложение в следствената и експертната практика

7

ЗА НАС

,,Клубът на криминалиста‘‘ е създаден от преподаватели, студенти, както и възпитаници на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Инициативата възниква след семинар по профилиране на неизвестни извършители на престъпления, воден от декана на Юридическия факултет на ВСУ – проф. д.ю.н. Йонко Кунчев.

ДЕЙНОСТ

Дейността е насочена към студенти от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и други университети, служители на МВР, разследващи органи, психолози, вещи лица, както и за всички останали, проявяващи интерес към криминалистическата наука.

Организационна дейност

Съдействие при организиране на мероприятия – обучения, конференции, семинари, научни сесии и др.

Създаване и реализиране на собствени инициативи

Превантивна дейност

Организиране на информационни кампании по обществено значими теми в сферата на : домашно насилие, детска престъпност, престъпления в мрежата, сексуално насилие, трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация и др

Посещения на социални услуги – центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища – Провеждане на дискусии, тренинги и занимания с младежи , лишени от родителски грижи

Научно-изследвателска дейност

Предоставяне на възможност за изява на младите професионалисти. Изграждане на мостове между поколенията , чрез съвместни дейности и менторство от професионалисти. Повишаване на знанията, мотивацията и желанието за развитие на младите хора. Популяризиране дейността на Клуб на криминалиста. Обмяна на опит.

ПАРТНЬОРИ

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

„Разкрито: Случаят Германците” 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Връчване на плакет, членска карта и личен знак

Днес беше връчен плакет за почетен член на „Клуб на криминалиста”, както и членска карта и личен знак на проф.д.ик.н. Анна Недялкова – председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър”. Удостояването с почетно членство в клуба, бе представлявано от Алекс Маринов – председател на „Клуб на криминалиста”,  в присъствието на доц. д-р Красимир Недялков – президент на ВСУ

Клубът на криминалиста вече с устав и със сайт

Новоучреденият „Клуб на криминалиста“ към Варненския свободен университет прие вчера Устав на организацията. Клубът вече има и Управителен съвет – той се председателства от Алекс Маринов – студент в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ във ВСУ „Черноризец Храбър“

Клуб на криминалиста създадоха във Варненския свободен университет

Клуб на криминалиста са създали преподаватели, студенти и психолози,както и бивши възпитаници на Варненския свободен университет във Варна. Инициативата е възникнала след семинар в учебното заведение по създаване на профил на неизвестен извършител на престъпление, проведен от декана на юридическия факултет 

събития

  • 18 Ноември 2021

1475 КРИМИНОГЕННИ СИТУАЦИИ

  • 18:30-20:00
  • Online
  • 18 Октомври 2021

Разкрито: Случаят Германците

  • 18:30-20:00
  • Online

Свържете се с нас