лого

НОВИНИ

КЛУБЪТ НА КРИМИНАЛИСТА ВЕЧЕ С УСТАВ И СЪС САЙТ

Проф. Йонко Кунчев, декан на Юридическия факултет...

Клуб на криминалиста създадоха във Варненския свободен ...

Клуб на криминалиста

„Клубът на криминалиста“ е създаден през февруари т.г. след изключително успешното обучение за профилиране на неизвестни извършители на престъпления, проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. В обучението активно се включиха над 160 представители на различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети. Участниците се обединиха около идеята да продължат да общуват помежду си в различни области, свързани с криминалистиката…. (Прочетете още)

Web design: Alex Marinov