Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА

ОТКРИЙ КРИМИНАЛИСТА В ТЕБ

Истинският криминалист е човек, близък до творците от епохата на Ренесанса. Трябва да изучава ботаника, геология, балистика, медицина, химия, литература, строителство…
Джефри Дивър

БЛОГ

ХАРЕСАЙ

КОМЕНТИРАЙ

СПОДЕЛИ

КНИГИ

ВИДЕО

БЛОГ

ХАРЕСАЙ

КОМЕНТИРАЙ

СПОДЕЛИ

КНИГИ

ВИДЕО

ЗА НАС

Клубът на криминалиста е създаден през месец февруари 2021г. след обучение по профилиране на неизвестни извършители на престъпления. То беше проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. В обучението се включихме активно над 160 представители от различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети. Участниците се обединихме около идеята да продължат да общуват помежду си в различни области, свързани с Криминалистиката.
Клуб на криминалиста създаваме условие за допълнително развитие и разбиране към криминалистиката, като организираме семинари, онлайн обучения за студентите с експерти доказани в областта на криминалистическата наук

ЗА НАС

Клубът на криминалиста е създаден през месец февруари 2021г. след обучение по профилиране на неизвестни извършители на престъпления. То беше проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. В обучението се включихме активно над 160 представители от различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети. Участниците се обединихме около идеята да продължат да общуват помежду си в различни области, свързани с Криминалистиката.
Клуб на криминалиста създаваме условие за допълнително развитие и разбиране към криминалистиката, като организираме семинари, онлайн обучения за студентите с експерти доказани в областта на криминалистическата наук

ПРЕДСТОЯЩО

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

26 – 28 април 2024 г.

МЕТОДИКА НА СЪДЕБНО-ПСИХИАТРИЧНАТА ЕКСПЕРТИЗА

12– 14 април 2024 г.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ МЕТОДИКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПАРИЧНИ ЗНАЦИ И ЦЕННИ КНИЖА

Открий криминалиста в теб

ЗА КОНТАКТИ
Последвайте ни
Scroll to Top