Стани един от нас!

Стани един от нас!

Новини

сн1

Връчване на плакет, членска карта и личен знак...

20.09.2021г.

Днес беше връчен плакет за почетен член на „Клуб на криминалиста”, както и членска карта и личен знак на проф.д.ик.н. Анна Недялкова – mредседател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър”. Удостояването с почетно членство в клуба, бе представлявано от Алекс Маринов – mредседател на „Клуб на криминалиста”,  в присъствието на доц. д-р Красимир Недялков – президент на ВСУ „Черноризец Храбър“, проф. д-р Петър Христов- ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“ и проф.д.ю.н.Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. 

Клубът на криминалиста вече с устав и със сайт

Новоучреденият „Клуб на криминалиста“ към Варненския свободен университет прие вчера Устав на организацията. Клубът вече има и Управителен съвет – той се председателства от Алекс Маринов – студент в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, и в него членуват осем представители на различни университети, с различен професионален и личностен профил, които са свързващото звено между академичната и професионалната общност.

Устав
сн2

Проф. Йонко Кунчев, декан на Юридическия факултет...

Курс за профайлъри във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ предизвика огромен интерес сред работещи експерти и студенти. Какви качества трябва да притежават кандидатите за следователи и разследващи полицаи, защо понякога престъпници остават ненаказани, а деянията им – недоказани, навлизат ли новите технологии в работата на родните криминалисти, разговаряме с проф. д. ю. н. Йонко Кунчев, ръководител на курса и декан на Юридическия факултет във ВСУ.

За КЛУБ НА КРИМИНАЛИСТА

„Клуб на криминалиста“ е създаден през февруари, т.г., след изключително успешното обучение за профилиране на неизвестни извършители на престъпления. То беше проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета.